Tomaplast fejléc
Adatvédelmi tájékoztató
A weboldalon történő önkéntes kapcsolatfelvétel - üzenetküldés - esetén Ön által megadott személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megküldött adatait megismerhessük és a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján kezeljük. Az adatai kezelője a Társaságunk. Az adatkezelés célja a kérdések, ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolatfelvétel és - tartás. Az adatkezelést adatai törlésével megszűntetjük, miután megválaszoltuk az üzenetét. Ez alól kivétel, ha tartós kapcsolattartás válik szükségessé. Önkéntes telefonos megkeresése alkalmával a kijelezett telefonszámát a beszélgetés befejeztével nem mentjük el, csak abban az esetben, ha a megkeresését követően kapcsolattartás válik szükségessé. Megőrizzük az adatait abban az esetben is, ha Ön ezt igényli, mindaddig, ameddig azok törlését Ön nem kéri, vagy nyilvánvalóvá nem válik azok megőrzésének okafogyottsága, esetleg számunkra irreleváns nem lesz. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, nem tesszük hozzáférhetővé. Weboldalunk a DiMa.hu Kft (4032 Debrecen, Békessy Béla ut.9 C 3/10) segítségével jött létre, amely/aki alkalmaz, vagy alkalmazhat cookie-kat, de azokat mi nem használjuk, felelősséggel azok után nem tartozunk. Adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, valamint egyéb jogait az e-mail címre küldött nyilatkozattal érvényesítheti. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a NAIH-hoz (www.naih.hu) illetve a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A részletes adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkat megtalálhatja a társaság székhelyén: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 27.
alsó lábléc